Nahrávání

 

e-Kouč Merlin

Prý jsem e-Kouč! Hodně jsem se zamyslel, cože to znamená? Je vtipné, že možností, kdo je e-Kouč je vícero. A tak jsem se pustil do hlubin myšlenek e-Kouče.

e-Kouč Merlin aka elektronický kouč

Může to znamenat, že povětšinou koučuji on-line a tak jsem elektronický Kouč. Tedy bez elektronek v hlavě, jen se pohybuji v elektronickém prostředí. Jak už jsem v minulém článku popsal, koučování v elektronickém prostředí přináší řadu výhod, mezi které patří například velká úspora času, záznam z koučovacího sezení, flexibilita, nebo i prostorová nezávislost obou účastníků. Já, coby e-kouč můžu v klidu sedět v prostředí své kanceláře, Ty, coby koučovaný klient můžeš být třeba na služební cestě, nebo dovolené na druhé straně světa.

e-Kouč Merlin aka ekologický kouč

Dalším významem může být e-Kouč v podobě eko-Kouče. Kdo to ještě neví, v rámci své aktivity v neziskové organizaci působím i v odvětví energetických úspor a ekologických opatření. Příští týden v pondělí 3.5.2024 od 14:30 se můžeme potkat při živém natáčení podcastu ohledem SECAPů v Boskovicích v rámci týdne pro klima. Že se Tě změna klimatu netýká? Ale týká. Týká se nás všech. A věř mi, že nejedno koučování se odehrávalo i ve smyslu překonání strachu o budoucnost našeho životního prostředí, naši vlastní budoucnost a obav z dopadů klimatické krize. Rezistence, resilience a mitigace na klimatickou změnu jsou často skloňované termíny. A že nevíš, co to znamená? Zkusím to popsat.

Rezistence je schopnost ekosystému nebo organismu odolat změnám a zachovat si svou funkci a strukturu i při působení nepříznivých podmínek, například extrémního počasí nebo znečištění. Jednoduše řečeno, je to schopnost “odolat”. Například některé rostliny nebo zvířata přežívají i v podmínkách sucha nebo vysokých teplot, aniž by se výrazně změnily. Třeba stromy v městských parcích mohou být rezistentní vůči znečištění ovzduší, takže i přes znečištěný vzduch přežívají, dokonce prosperují a rostou.

Resilience, nebo také odolnost, je schopnost ekosystému nebo organismu zotavit se z narušení nebo stresu a vrátit se do svého původního stavu. Pokud si to představíme na příkladu, je to jako když se pružina stlačí, ale poté se vrátí zpět do svého původního tvaru. Ekosystémy s vysokou mírou resilience se mohou rychle vzpamatovat po katastrofách, jako jsou požáry, povodně nebo silné bouře. Příkladem může být třeba loňský požár v Českosaském Švýcarsku, kde už teď dochází k obnově ekosystému.

Mitigace je proces snižování nebo předcházení negativním dopadům klimatické změny. Znamená to přijímání opatření, která (nejen) omezují emise skleníkových plynů a tím snižují rychlost a rozsah klimatických změn. Mitigace může zahrnovat například přechod na obnovitelné zdroje energie, zlepšování energetické účinnosti, zalesňování nebo ochranu stávajících lesů. Cílem mitigace je snížit budoucí rizika a dopady klimatických změn na lidi a přírodu.

e-Kouč Merlin

Kterým koučem pro Tebe budu? Anebo si objednáš balíček glampingového koučovacího víkendu a sejdeme se osobně?

Přidej odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označená *