Nahrávání

 

Desatero on-line kouče

Jistě víte, že koučuji primárně on-line. A protože jsem se tomuto tématu věnoval i při svém studiu MBA v AXIA Management Academy, rozhodl jsem se už tehdy, že by bylo dobře stanovit jistá pravidla, jak se má takový on-line kouč chovat. Prostě desatero on-line kouče. Poměrně hodně jsem byl překvapen, že se tomuto tématu nikdo nikdy pořádně nevěnoval a je to tak trochu partyzánština.

Myslím si, že potřebujeme pár základních pravidel, která budeme respektovat. Tak, jako každý kvalifikovaný kouč MUSÍ respektovat Etický kodex ICF, stejně tak bychom měli respektovat i pár základních pravidel, která se týkají tohoto dynamicky se vyvíjejícího oboru – on-line koučování. Nejedná se vlastně o nic převratného, nic, co by nedávalo smysl a co by alespoň částečně nekryla i pravidla slušného chování, nicméně je dobře si i sám pro sebe stanovit, jak se vlastně budu vůči svému klientovi chovat v odlišném prostředí.

A tak tedy bez dalších zbytečných řečí, zde je desatero on-line kouče, tak jak jsem si jej stanovil já.

Desatero on-line kouče

 1. Dostatečná technologická vybavenost a erudovanost kouče – Kouč musí
  disponovat kvalitní audiovizuální technikou, která umožní klientovi, aby vnímal
  kouče proti sobě dostatečně zřetelně. Kouč musí být také schopen reagovat na
  technologické problémy na straně klienta s jistotou a profesionalitou. Měl by mít
  k dispozici alternativní řešení pro případy, kdy se vyskytnou technické problémy
  s používanou platformou.
 2. Bezpečnost dat – Dokonce ještě více než v klasické kanceláři musí kouč umět
  zabezpečit citlivá data klienta, primárně spoléhat na šifrovanou komunikaci.
  Pokud je kouč uchovává, je zabezpečení osobních dat klienta velmi důležité. Kouč
  a klient by se měli dohodnout na tom, jak budou osobní informace klienta
  uchovávány a chráněny.
 3. Dohoda na komunikačních kanálech – Před samotným koučováním se kouč a
  klient musí shodnout na tom, jaký komunikační kanál a platformu použijí. Kouč
  by měl respektovat přání klienta a následovat jej, klient se může cítit bezpečněji a
  jistěji v prostředí, které je mu známé.
 4. Prostředí kouče – neboli „koučovna“ musí být stejně jako při off-line setkání
  upravené, vkusné, nerušivé. Je velice důležité, aby bylo konzistentní s osobou
  kouče a poskytovalo pro klienta pocit bezpečí, je tedy velmi nevhodné, aby kouč
  využíval virtuálních pozadí, případně poskytoval své služby z veřejných míst jako
  jsou kavárny nebo například lavička na náměstí. Je také velice důležité, aby
  kamera kouče byla umístěna tak, aby projev kouče byl pokud možno co
  nejpřirozenější tj. aby se kouč nedíval přímo do kamery, ale zároveň aby jeho
  pohled nesměřoval mimo zorné pole klienta.
 5. Prostředí klienta – na rozdíl od kouče klient nemusí disponovat prostředím, které
  je vhodné pro koučování, je potřeba si tedy uvědomit, že kouč určitým způsobem
  zasahuje do soukromí klienta a toto respektovat.
 6. Přítomnost kouče – virtuální prostředí svádí k situacím, kdy v průběhu projevu
  klienta může kouč mimo jeho zorné pole například vyřešit SMS zprávu, nebo
  přečíst e-mail. Takové jednání ale hrubě rozbíjí raport a klient ztrácí důvěru v
  kouče, aniž by přímo věděl proč. Proto je důležité, stejně jako v off-line setkání,
  vypnout zvonění telefonu, odložit chytré hodinky a vypnout veškeré notifikace
  systému tak, aby byl kouč vždy přítomen pro klienta. Je nepřípustné, aby kouč
  vypnul přenos obrazu své osoby.
 7. Upravenost kouče – přestože tento aspekt hraje velkou roli hlavně při osobním
  setkání, i v on-line prostředí je vysoce důležité, aby kouč vystupoval jako
  profesionál, a tedy tomu odpovídalo i jeho vzezření.
 8. Jasná pravidla – stejně jako při off-line setkání, je důležité, aby byla jasně
  stanovena pravidla ve smyslu dochvilnosti kouče i klienta pro schůzku, časové
  alokace pro sezení, platebních podmínek a dalších důležitých faktorů.
 9. Respektovat rozdíly v kulturách a časových pásmech – protože on-line
  prostředí může přinášet koučink i do jiných zemí, kouč musí respektovat rozdíly
  v kulturách (například jiné státní svátky) a časových pásmech a přizpůsobit se
  potřebám klienta.
 10. Sledovat vývoj a novinky v oblasti on-line koučování – kouč by měl sledovat
  vývoj a novinky v oblasti on-line koučování a přizpůsobit se jim. Je důležité, aby
  reflektoval standardy a nelpěl na přežitých technologiích.

Chcete se mne na něco zeptat? Domluvme si bezplatné on-line sezení a povídejme si!

Přidej odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označená *