Nahrávání

 

Kouč a terapeut

Kouč a terapeut – jaký je mezi nimi rozdíl? Občas se mi stane, že mne označují za (psycho)terapeuta, kterým nejsem. Jsem kouč. V jednom z minulých článků jsem slíbil podívat se na to, jaký je rozdíl mezi koučem a terapeutem. Pojďme na to!

Kouč

Kouč – a tím myslím certifikovaný, kvalifikovaný kouč, je člověk, který poskytuje profesionální podporu, vedení a poradenství jednotlivcům nebo i skupinám, aby dosáhli určitých cílů. Aby zlepšili své dovednosti nebo řešili určitá témata. Koučování může mířit na různé oblasti, jako je osobní rozvoj, kariérní růst, vztahy, zlepšení výkonu v práci nebo dosažení rovnováhy mezi prací a osobním životem. Prakticky neexistuje téma, ve kterém by koučování nemělo své místo.

Kouč může využívat různé techniky, nástroje a přístupy, aby pomohl klientům identifikovat jejich cíle, překonat překážky a dosáhnout požadovaných výsledků. Mezi tyto techniky může patřit aktivní naslouchání, kladení otázek, poskytování zpětné vazby, rozvoj plánů akce a motivace klientů k dosažení jejich potenciálu. Dobrý kouč se řídí etickými principy a poskytuje podporu klientovi, aniž by mu říkal, co má dělat nebo jaké rozhodnutí má učinit. Místo toho pomáhá klientovi objevit vlastní odpovědi a cesty.

V české legislativě není bohužel vymezeno, jaké jsou kvalifikační požadavky na poskytování koučování, proto se koučem může prohlásit prakticky kdokoliv. Vždy se ptejte kouče na jeho vzdělání, na členství v koučovacích asociacích (např. ICF, AIK, ČAK, …) a dotazujte se, zda zná a dodržuje etické kodexy dané asociace. Kouč by se také měl neustále vzdělávat, rozvíjet a mít svého supervizora.

Terapeut

Terapeut – a opět myslím certifikovaný, kvalifikovaný terapeut je člověk, který poskytuje terapii. Zaměřuje se na minulost a současnost a pomáhá klientům zpracovat jejich traumata, zvládat emoce a zlepšit jejich (nejen) duševní zdraví.

V české legislativě není bohužel vymezeno, jaké jsou kvalifikační požadavky na poskytování terapie. Kvalifikaci tak může poskytovat i určitý výcvik (např. gestalt terapie, systemická terapie, arteterapie), ale kvalifikací může být např. i kurz terapeutické masáže. Jak vidno, terapeut se může zaměřovat na různé oblasti, jako je fyzické zdraví, psychické zdraví, duchovní rozvoj atd.

Psychoterapeut

Lidé často pojmy „terapeut“ a „psychoterapeut“ zaměňují, ale existují mezi nimi značné rozdíly. Psychoterapeut je člověk – odborník, který se specializuje na psychoterapii, tj. léčbu psychických potíží a poruch. Musí mít magisterské vzdělání v oboru psychologie, psychiatrie nebo sociální práce a absolvovat akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Stejně jako u kouče, zajímejte se o vzdělání psychoterapeuta. Zajímejte se, zda je členem některé z asociací (např. ČAP, ČPtS, AKP ČR, …) a jaké jsou jeho reference.

Koho tedy vybrat?

Dost dobrá otázka. I ve své praxi jsem se setkal s nutností odmítnout koučování klienta, u kterého jsem měl podezření na akutní psychický problém. Ne, že bych nechtěl s ním jeho bolest řešit, ale kouč nemá kvalifikaci a není oprávněn k léčbě. Kouč není lékař. A pokud ctí etický kodex a vlastně i zákony ČR, respektuje na prvním místě zdraví klienta.

Představte si, že se chcete naučit vařit. Pokud půjdete za psychoterapeutem, pomůže vám odhalit, co ve vaší minulosti způsobilo, že vařit ještě neumíte. Podíváte se spolu na strachy a blokády z minulosti, které vám brání jít teď hned otevřít kuchařku a vařit. Psychoterapeut odhalí třeba i nečekané spojitosti s minulostí, které způsobují nedostatek odhodlání, averzi, strach z vaření. Pomůže vám nevidět ve vaření nebezpečí a nepřítele. Žít skutečný život s tím, že vaříte. A že vaříte rádi!

Pokud půjdete za koučem, bude se pídit po tom, jak se můžete stát tím nejlepším kuchařem pod sluncem. Bude se ptát, kde se bere touha se vařit naučit a jak by to šlo co nejrychleji a nejefektivněji udělat. Bude s vámi prožívat všechny úspěchy i selhání, bude vždycky stát při vašem rozhodnutí naučit se vařit. A co víc, provede vás k tomu, že na konci skutečně budete tím nejlepším kuchařem pod sluncem.

Ať už se jedná o kouče, terapeuta nebo psychoterapeuta, vždy hraje důležitou roli i pocit ze setkání. S některými lidmi si zkrátka „sedneme“ a s jinými ne. Proto je nejjednodušší si to prostě zkusit.

Přidej odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označená *